Σημαντική ενημέρωση

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα προιόντα που αναγραφέται ο χρόνος παράδοσης 1-3 εργάσιμες ημέρες ότι ο χρόνος παράδοσης καθορίζεται απο την ημέρα που θα αφιχθεί στο κατάστημα μας

Privacy Statement & Privacy Policy

This Privacy Statement is an integral part of the Terms & Conditions for accepting the services of www.thinkd.com.cy

Data Collection and Transaction Protection

No visitor is required to post their details during a simple visit to the site www.thinkd.com.cy

Information is requested only if they are used to process orders and generally services requested by the customer .

Thinkd.com.cy stores the user name, name, email, mailing address, contact number and, if necessary, invoicing data for the sole user of the order processing. The password is also unavailable to administrators. In case of loss, a new temporary will be issued, which is sent from the system directly to the user's email and in turn the user will have to change it with one of his choice.

Thinkd.com.cy does not store, birthdays, credit card numbers, Pin card numbers, or other sensitive items in general.

Data entry is made in a secure environment so that it can not be read or changed when transferred to the Internet).

These procedures protect user data from any unauthorized access or disclosure, loss or misuse, and change or destruction. They also help to verify that these items are accurate and are used correctly. Users connect to this with Secure Socket Layer and 256 bit encryption.

The client / user of our site has access to his / her account and for information / maintenance of the data and to be informed of the status of his orders.

Thinkd.com.cy IN NO EVENT SHALL, disclose, publish, lease, rent, loan or exchange the details of its clients. These are kept and only authorized agents have access to them.

Credit Card Transactions

No credit card transactions are accepted by phone.

These procedures protect user data from any unauthorized access or disclosure, loss or misuse, and change or destruction. They also help to verify that these items are accurate and are used correctly. Users connect to this with Secure Socket Layer and 256 bit encryption.

Please use browsers that support SSL such as Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari.

Cookies

Thinkd.com.cy uses cookies for a better and easier operation of the services we offer through our website. Cookies are small text files that are sent and stored on each user's computer, allowing web pages to run smoothly and quickly, multiple user choices can be recorded, recognize frequent users, facilitate access to them, as well as to collect data to improve the content of the site. Cookies do not cause damage to computers and files stored on them. We use cookies to provide you with information and to process your orders, while every time you leave our site, they are automatically deleted. You should keep in mind that cookies are absolutely necessary for Thinkd.com.cy to work properly and unobstructed and use only those necessary for the proper operation of the site.

- You can turn off or adjust them through your browser.

- How cookies work can be found here allaboutcookies.org.

Follow us on Facebook